Wij hebben ervaring in zowel golf, tennis, ski, snowboard, voetbal, volleybal, hardlopen… Voor elk van deze sporten zijn wij op de hoogte van de meeste voorkomende blessures en de lichamelijke vereisten die deze sporten de spelers opleggen. Wij hebben dan ook voor elk van deze sporten screening-protocols samengesteld waarmee u in staat wordt gesteld om uw prestaties te verbeteren en tal van blessures de kop in te drukken.

Meer info over de mogelijke screening-protocols binnen uw sport, kan u hieronder vinden.

FUNTIONELE TENNIS SCREENING

Tennis is een sport die helaas maar al te vaak gepaard gaat met blessures. Door op zoek te gaan naar de ‘weak links’ binnen uw fysieke gestel, kan u uw blessurerisico drastisch verlagen. Gezien tennis een non-contact sport is, moet u de oorzaak van uw blessures vaak bij intrinsieke factoren gaan zoeken. Dit wil zeggen dat het veelal veroorzaakt wordt door een verstoring van uw mobiliteit, stabiliteit, spierkracht of coördinatie tussen de verschillende spieren en andere lichaamsreceptoren. Door uw zwakke punten op te sporen en te trainen, zal u zien dat u minder snel blessures zal oplopen. Hierbij kan u ook het voordeel ervaren dat u beter zal spelen, doordat u uw lichaam ten volle kan benutten. Wij kunnen niet alle blessures voorkomen, maar we kunnen uw risico hierop wel verminderen.

Er worden 15 tests uitgevoerd om uw mobiliteit, stabiliteit en evenwicht te testen. Daarna worden manuele krachttests gedaan om te testen op links-rechts verschillen en spierzwaktes. Vervolgens wordt een actief en passief mobiliteitsonderzoek gedaan. Tenslotte worden er oefeningen aangeleerd om uw zwakke punten te kunnen trainen. Alle oefeningen worden in videovorm meegegeven, zodat u deze thuis altijd opnieuw kan bekijken. De objectieve metingen bieden een mooi uitgangspunt om later te gaan herevalueren.

Voor deze screening moet u ongeveer 1,5 uur uittellen en de prijs bedraagt € 100,00.

LOOPANALYSE

Door middel van video analyse kan Tom jullie hardloop-patroon onderzoeken en eventueel bijsturen waar nodig. Dit omdat heel veel mensen niet op de meest optimale manier lopen en hierdoor enerzijds sneller blessures oplopen en anderzijds niet de prestaties bereiken, die ze fysiek zouden kunnen bereiken.

Door een gerichte aanpak kunnen deze prestaties dus verbeteren en zal uw blessure risico tevens ook dalen.

Hiervoor moet u ongeveer een uur aan tijd voorzien en dit bedraagt € 75,00.

FUNCTIONELE VOETBAL SCREENING

Voetbal is een sport die helaas met veel blessures gepaard gaat. Door op zoek te gaan naar uw ‘weak links’ kunnen we echter uw blessurerisico verminderen. Voetbal is een contactsport en blessures die voortkomen uit rechtstreeks contact (bv. tackle) kunnen we uiteraard nauwelijks voorkomen. Maar zeer veel blessures die opgelopen worden op een voetbalveld, treden niet op tijdens rechtstreeks contact met een andere speler. Denk maar aan een scheur van de voorste kruisband, deze treedt meestal op door een plotse richtingsverandering waarbij er geen contact is met de tegenstander. Ook hamstringblessures worden meestal opgelopen zonder dat er sprake is van contact met de tegenstander. Door gerichte testing en daaropvolgende oefeningen kan u het risico op dergelijke blessures verminderen.

Wij hebben dan ook een uitgebreid screeningsprotocol samengesteld, waarbij uw lichaam wordt getest op kracht (zowel statisch, dynamisch als explosief), flexibiliteit, stabiliteit en evenwicht. Vervolgens worden hieruit uw ‘weak links’ gefilterd om daarna gerichte oefeningen aan te leren om deze aan te pakken. Alle oefeningen worden in videovorm meegegeven, zodat u deze thuis altijd opnieuw kan bekijken.

U moet hiervoor een uur tot anderhalf uur tijd voorzien en de prijs voor deze screening bedraagt € 100,00.

FUNCTIONELE SKI EN SNOWBOARD SCREENING

Ski en snowboard gaan maar al te vaak gepaard met blessures. Voornamelijk de knieën en de onderrug worden daarbij vaak getroffen. Door een uitgebreide screening naar uw ‘weak links’ en daaropvolgend de juiste oefeningen, kan u uw blessurerisico aannemelijk verlagen. Zodoende wordt de kans kleiner dat uw ski-vakantie wordt verstoord door een vervelende blessure.

Via een uitgebreid screeningsprotocol wordt er een beeld geschept van uw mobiliteit, stabiliteit, kracht en evenwicht. Vervolgens worden hieruit uw ‘weak links’ gefilterd om daarna gerichte oefeningen aan te leren om deze aan te pakken. Alle oefeningen worden in videovorm meegegeven, zodat u deze thuis altijd opnieuw kan bekijken.

U moet hiervoor een uur tot anderhalf uur tijd voorzien en de prijs voor deze screening bedraagt € 100,00.

FUNCTIONELE VOLLEYBAL SCREENING

Ook in  volleybal komen vaak blessures voor. Door gericht te gaan onderzoeken of er ergens in uw lichaam een disbalans zit in het (samen-)werken van spieren, kunnen wij op eventuele blessures anticiperen. Hierbij worden allerlei fysieke tests gedaan om u blessure risico te gaan inschatten en om uw weak links vervolgens via een gericht oefenschema te kunnen aanpakken.

Hiervoor moet u ongeveer een uur de tijd uitrekenen en de prijs hiervoor bedraagt € 75,00.

FUNTIONELE GOLF SCREENING

Standaard TPI screening

Hierbij worden 15 fysieke tests gedaan om de mobiliteit en stabiliteit van uw lichaam te beoordelen en te onderzoeken waar we deze eventueel kunnen verbeteren. Deze tests zijn officiële tests vanuit het Titleist Performance Institute en wetenschappelijk bestudeerd.

Op basis van de resultaten van deze tests worden specifieke thuisoefeningen aangeleerd en meegegeven in videovorm. Zo kan u uw zwakke punten thuis verbeteren. Eventueel kunnen deze resultaten ook meegenomen worden naar een behandelprogramma in de kinesitherapie- of osteopathie setting.

Voor deze formule moet u ongeveer een uur uittellen en de prijs hiervoor bedraagt €65,00. Voor deze screening kan u bellen om een afspraak te maken, afspreken kan om praktische redenen enkel op woensdagen of zaterdagen.

Optionele swing analyse (the big twelve)

U kan ervoor kiezen, in samenwerking met uw pro, of een aanvullende swing analyse noodzakelijk is. We starten vanuit bovenstaande standaard TPI screening en vullen deze aan met de swing analyse. Hierbij worden 12 belangrijke golfkarakteristieken (the big twelve) gefilmd en vervolgens geanalyseerd op swing fouten die mogelijke oorzaken kunnen zijn van blessures. Let op: er wordt geen golfles gegeven, daarvoor moet u bij de pro zijn. Er wordt enkel de relatie met blessures onderzocht, opdat u hier met de pro extra aandacht aan kan geven. Niet ieder lichaam is namelijk in staat om exact dezelfde swing te produceren, bij lichamelijke letsels moeten soms bepaalde bewegingen vermeden worden.

Indien u opteert om standaard TPI screening én de swing analyse te laten uitvoeren, moet u voor gans de screening 1,5u uittellen en de prijs daarvoor bedraagt €100,00. Let op: deze volledige screening wordt momenteel slechts 1x om de 2 maanden georganiseerd op een zaterdag om praktische redenen. De eerstvolgende datum is zaterdag 5 maart.