Kinesitherapie & (sport-) revalidatie

Voor allerlei lichamelijke aandoeningen biedt de kinesitherapie uitgebreide behandelingsmogelijkheden. Over het algemeen betekent kinesitherapie “herstellen door te bewegen”. Dit kan op een actieve manier door gerichte oefeningen, of op een passieve manier door manuele technieken uitgevoerd door een therapeut. In onze praktijk zijn wij onder andere actief in de sportkinesitherapie (sportrevalidatie) als in de manuele therapie. Maar ook maakt post-operatieve revalidatie deel uit van de klassieke kinesitherapie. Klik op de knop hieronder voor een afspraak kinesitherapie.

Neurologische revalidatie

Sinds enkele jaren bestaat er een specifieke afstudeerrichting Neurologische kinesitherapie. Therapeuten die deze opleiding hebben gevolgd beschikken bijgevolg over een zéér goede kennis van neurologische problematiek zoals bv. Parkinson, hersentrauma, CVA, … Voor deze patiënten kan het dus een meerwaarde betekenen om door een gespecialiseerde kinesitherapeut behandeld te worden. Klik op de knop hieronder voor een afspraak neurologische kinesitherapie.

Zwangerschapsbegeleiding

Een zwangerschap brengt heel wat veranderingen teweeg. Perinatale kinesitherapie is erop gericht om een optimale begeleiding te kunnen bieden tijdens de zwangerschap en de vrouw zo goed mogelijk voor te bereiden op de bevalling. Na de bevalling wordt er aandacht besteed aan de heropbouw van spieren en fysieke conditie. Klik op de knop hieronder voor een afspraak zwangerschapsbegeleiding.

Kaakgewricht therapie

Behandeling van het kaakgewricht vereist een gespecialiseerde aanpak, genaamd temporomandibulaire therapie. Deze therapie wordt vaak gebruikt bij mensen die blokkades hebben t.h.v. het kaakgewricht, klikken of pijn tijdens het kauwen, knarsetanden, maar ook bij klachten zoals hoofdpijn, bekkenblokkades en tinnitus. De behandeling bestaat uit gerichte mobilisaties, manipulaties en myofasciale therapie zowel inwendig als uitwendig t.h.v. de kaak en schedel. Zowel vanuit kinesitherapeuthisch als osteopathisch perspectief kunnen wij hierin soelaas bieden. Klik op de knop hieronder voor een kinesitherapie-afspraak i.v.m. kaakproblematiek, voor osteopathie gaat u eerst naar het tabblat ‘osteopathie’.

Myofasciale therapie (dry needling)

Myofasciale therapie (triggerpunttherapie) is een behandelingsvorm die bedoeld is om pijnklachten te behandelen die hun oorzaak vinden in het verkeerd functioneren van spieren. Klachten uiten zich vaak onder de vorm van pijn, stijfheid of een verkrampt gevoel. Deze spieren ontwikkelen triggerpunten, een lokale verharding in de spier. Binnen de myofasciale therapie worden deze punten manueel bewerkt of aangeprikt met een steriele acupunctuurnaald. Stretching en warmteapplicatie na het prikken vormen mede onderdeel van de behandeling. Op deze manier wordt getracht de doorbloeding van de spier te verbeteren en de spierbalans te herstellen. Deze behandeling kan toegepast worden binnen zowel een osteopathische als kinesitherapeutische behandelstrategie.

Tecar therapie

Dit is een nieuwe technologie, waarbij een hoogfrequente stroom doorheen de betrokken gewrichten of spieren gestuurd wordt terwijl de therapeut zijn gewone behandeling kan uitvoeren. Dit toestel versterkt dus de vasculariserende impact van de kinesitherapeutische behandeling, waardoor dus sneller dan normaal resultaten kan boeken. De tecar zelf is volstrekt pijnvrij, u voelt het toestel alleen warm worden. Dit gevoel wordt gecreëerd door de prikkeling van uw zenuwuiteinden. Deze behandelvorm kan zowel geïntegreerd worden in een kinesitherapeutische als osteopathische behandelstrategie.

Shockwave therapie

Dit toestel is voorzien van de meest moderne snufjes om peesverkalkingen te verbrijzelen en tendinopathieën te behandelen. Dit is de beste methode om o.a. volgende aandoeningen te behandelen: tenniselleboog, golferselleboog, hielspoor, jumpers knee (= patellapeesontsteking), heup tendinopathieën, slijmbeursontstekingen, supraspinatuspeesverkalking (= schouder impingement), enz. Hiervoor wordt er een supplement van € 10,00 per behandeling aangerekend.

Lympha-mat pressotherapie

Lympha-mat is een toestel voor medische lymfedrainage. Door middel van een 12-kamersysteem wordt de veneuze en lymfatische afvoer vanuit de armen of benen gestimuleerd. Door een wisselende compressie over de extremiteiten te laten drukken, wordt het veneuze bloed en het lymfatische vocht gedraineerd en zal zwelling bijgevolg afnemen. Doordat de druk in de extremiteiten daalt, zal ook de vasculaire (zuurstofrijke) doorbloeding verbeteren in het betreffende lidmaat. Zo kan eveneens een sporter profiteren van deze therapie, omdat het de recuperatie stimuleert door verbeterde doorbloeding. Na orthopedische ingrepen kan het zijn functie hebben in het verminderen van vocht t.h.v. het betrokken gewricht, maar in feite is dit toestel ontwikkeld ter bestrijding van lymfevocht voor mensen met lymfoedeem (bv. na borstamputatie). Reeds meerdere wetenschappelijke studies bewezen het effect van deze pressotherapie.

Klik hier om het officiële document van de tarieven kinesitherapie te raadplegen.