De schouder is het meest mobiele gewricht van het menselijk lichaam en uw spieren dienen daarom een goede stabiliteit te kunnen voorzien aan dit instabiele gewricht. Een correcte training van deze stabiliserende musculatuur staat dus centraal in het herstel van schouderletsels.

Schouderrevalidatie na cuff-herstel

Na een cuff-herstel is het in eerste instantie belangrijk om de mobiliteit te herwinnen. Hiervoor kunnen katrol-oefeningen, oefeningen met een stok of andere auto-mobilisaties gebruikt worden. In de loop van het weefselherstel kunnen vervolgens stabiliserende oefeningen opgestart worden, gevolgd krachttraining en daarna sportspecifieke training. Bij REVAR kiezen wij voor een voorzichtige aanpak na dergelijke schouderblessures, dit omdat de schouder een gewricht is dat vaak hervalt in zijn blessures. Om dit te voorkomen kozen wij geen revalidatie-schema van 3, maar wel van 4 fasen. De overgangsmomenten tussen de fasen worden door uw therapeut bepaald en kunnen verschillen afhankelijk van de ernst van het letsel en de snelheid van weefselherstel. Ga dus niet zelf experimenteren, maar wacht liever op ons fiat om de oefeningen van de volgende fase aan te vatten.

Schouder impingement of tendinopathie

Bij een impingement of tendinopathie is het altijd belangrijk om de oefeningen wat specifieker aan te pakken. Er dient dan meer aandacht besteed te worden aan de gekwetste structuur. Globaal genomen kunnen onderstaande oefeningen wel aangevat worden, gezien zij voornamelijk gericht zijn op de stabiliserende musculatuur. Stabiliteit van de schouder is namelijk de sleutel tot succes.

Frozen shoulder

Een frozen shoulder betekend het verliezen van schoudermobiliteit t.h.v. het glenohumeraal gewricht. Meestal ontstaat dit na een voorgaande ontsteking. Het belangrijkste doel hierbij is initieel het herwinnen van de verloren mobiliteit. In een latere fase van herstel kan het aangewezen zijn om ook de schouderstabiliteit te gaan verbeteren.