Funtionele golf screening

Mathias is TPI (Titleist Performance Institute) gecertificeerd en gespecialiseerd in golf biomechanica. Hij is in staat om uw swingfouten te analyseren en te koppelen aan lichamelijke kracht-, mobiliteit-, explosiviteit- of stabiliteitsbeperkingen, via een velerlei aan fysieke tests. Hij biedt enkele formule’s aan waaruit u kan kiezen. De focus kan hierbij liggen op het verbeteren van uw prestaties en het voorkomen van blessures. Er wordt telkens gestart vanuit de TPI level 1 screen en van daaruit kan u extra opties bijnemen, afhankelijk van uw profiel. Dit protocol gebeurd bij voorkeur in samenwerking met uw professional om samen tot de beste resultaten te komen.

Laat uw lichaam uw handicap niet bepalen!

TPI level 1 screen

Hierbij worden 16 fysieke tests gedaan om de mobiliteit en stabiliteit van uw lichaam te beoordelen en te onderzoeken waar we deze eventueel kunnen verbeteren. Deze tests zijn officiële tests vanuit het Titleist Performance Institute en wetenschappelijk bestudeerd.

Op basis van de resultaten van deze tests worden specifieke thuisoefeningen aangeleerd en meegegeven in videovorm. Zo kan u uw zwakke punten thuis verbeteren. Eventueel kunnen deze resultaten ook meegenomen worden naar een behandelprogramma in de kinesitherapie- of osteopathie setting.

Voor deze formule moet u ongeveer een uur uittellen en de prijs hiervoor bedraagt €65,00.

Optie 1: Swing analyse

Deze optie wordt het vaakst bijgenomen bij de level 1 screen. Hierbij wordt uw golfswing m.b.v. videobeelden geanalyseerd vanuit voor- en zijaanzicht. U start dus met het slaan van enkele balletjes in een groot net, waarbij slow-motion videobeelden vanuit 2 standpunten worden gemaakt. Met behulp van gespecialiseerde analyse-software worden de 12 belangrijkste golfkarakteristieken beoordeeld en vervolgens samen besproken, zodat u begrijpt wat uw werkpunten zijn om uw golfswing nog efficiënter te maken. Ook worden een “force-plate” analyse gedaan om uw gewichtsverplaatsing te bepalen tijdens uw golfswing, zodat we een beter beeld krijgen van uw swingparameters.

Ook dit gaat gepaard met een aantal thuisoefeningen die aangeleerd worden, deze zullen u helpen in het afleren van uw “swing-fouten”. Deze drills worden eveneens als videomateriaal meegegeven.

! Let op: Deze swing analyse is vooral gericht op het koppelen van uw swing karakteristieken aan uw fysieke beperkingen. Het is niet mijn doel om uw swing te gaan verbeteren, dat is het werk van uw professional! Het is enkel mijn doel om uw fysieke beperkingen te koppelen aan uw swing, zodoende een optimale fysieke conditie te scheppen om een juiste swing te kunnen uitvoeren. Een goede communicatie met uw professional is dus essentieel, want samen komen we tot de beste resultaten.

Voor deze optie moet u een ruim halfuur bijrekenen bij de TPI level 1 screen en de prijs voor deze optie bedraagt €50,00.

Optie 2: TPI fitness level 2 screen

Bij deze optie wordt er gefocust op explosieve kracht en cardiovasculaire fitheid. Er worden 4 extra tests gedaan naar explosiviteit en 1 test naar geëstimeerde VO2max. Ook dit gaat gepaard met het aanleren van thuisoefeningen om deze “weak links” aan te pakken.

Voor deze optie moet u een halfuur bijrekenen bij de TPI level 1 screen en de prijs voor deze optie bedraagt €30,00.

Optie 3: Extra blessure preventie tests

Bij deze optie worden 5 extra stabiliteitstests gedaan, een expiratoire kracht test (ademhalingsspieren) en een lichaamsanalyse (BMI, vetpercentage, verdeling lichaamsvet, spiermassa e.d.). Ook dit gaat weer eens gepaard met het aanleren van thuisoefeningen om de gevonden zwakke punten aan te pakken.

Voor deze optie moet u een halfuur bijrekenen en de prijs voor deze optie bedraagt €25,00.

Optie 4: Absolute kracht metingen

Bij deze optie worden 17 spiergroepen, die belangrijk zijn in de golfswing, getest met een handheld dynamometer. Elke spiergroep wordt bilateraal (zowel links als rechts) getest, waardoor u dus 34 metingen ondergaat. Voor de waargenomen spierzwaktes of asymmetrieën worden vervolgens thuisoefeningen meegegeven, zodat u perfect in staat bent om deze problematiek aan te pakken.

Voor deze optie moet u ongeveer een uur bijrekenen bij de TPI level 1 screen en de prijs voor deze optie bedraagt €60,00.

Combinatieformules

Indien u meer dan 1 extra optie neemt is er een korting van 10% voorzien op de totaalprijs. Om in te schatten welke combinaties het beste bij uw handicap niveau passen, kan onderstaand schema een overzicht geven:

  • Handicap > 30: TPI level 1 screen + optie 1
  • Handicap 18-30: TPI level 1 screen + optie 1 + optie 2
  • Handicap 10-18: TPI level 1 screen + optie 1 + optie 2 + optie 3
  • Handicap <10: TPI level 1 screen + optie 1 + optie 2 + optie 3 + optie 4

Dit is natuurlijk een algemeen schema en dient altijd individueel besproken te worden. Dit kan oftewel besproken worden met Mathias, oftewel met uw eigen golf professional. Zo raden we bijvoorbeeld blessure gevoelige spelers altijd aan om de extra blessure preventie tests bij te nemen.

Herevaluatie na een bepaalde trainingsperiode

Indien u zichzelf wil laten opvolgen om te kijken of uw trainingen het gewenste effect hebben bereikt, kan u ervoor kiezen om uzelf te laten hertesten. Enkel de tests waarop u in eerste instantie faalde zullen herhaald worden. Vervolgens zullen uw oefeningen aangepast worden aan deze nieuwe situatie. U kan echter ook kiezen om terug een volledige screening te laten uitvoeren. Indien uw laatste screening meer dan 6 maanden geleden was, wordt aangeraden om opnieuw een volledig screeningsprotocol uit te voeren i.p.v. een follow-up screening. De oefeningen die u hier aanleert kunnen nieuwe oefeningen zijn of een aanpassing van de reeds gekende oefeningen.

Gezien de vele mogelijke combinatieformules wordt de prijs hiervoor vergeleken met de prijs alsof u zich voor de eerste keer zou laten testen. De prijs bedraagt dan 60% van de originele prijs (= de prijs die je op dat moment voor die combinatieformule zou betalen, moest je die opnieuw doen).

Al deze bevindingen worden, mits uw toestemming, met uw PGA professional gedeeld, om samen tot de beste resultaten te komen. Deze laatste blijft de architect van uw golfswing!

Golf osteopathie

Mathias is sinds 2021 actief als osteopaat. Gezien zijn talrijke bijscholingen zal je bij hem niet enkel voor de klassieke osteopathie, maar ook voor gespecialiseerde golf gerelateerde osteopathie terecht kunnen. Deze osteopathische behandelingen kunnen zowel preventief als curatief toegepast worden voor golfers van alle niveau’s. Osteopathie is een holistische benaderingswijze, waarbij bewegingsapparaat, organen en andere weefsels in het lichaam manueel worden onderzocht en behandeld. De samenwerking van al deze systemen wordt in kaart gebracht om de oorzaak te kunnen behandelen, i.p.v. de symptomen. Dit wordt voornamelijk gedaan door manuele technieken en gericht advies. Ook oefeningen kunnen meegegeven worden om zowel uw lichaam als golfswing naar een hoger niveau te tillen.