Golf screening

Mathias is een TPI (Titleist Performance Institute) gecertificeerd golfexpert en is in staat om gans uw golfswing te analyseren en te koppelen aan lichamelijke kracht-, mobiliteit- of stabiliteitsbeperkingen, via een velerlei aan fysieke tests. Hij biedt enkele formule’s aan waaruit u kan kiezen. De focus kan hierbij liggen op het verbeteren van uw prestaties of op het voorkomen van blessures. Een combinatie van beide is ook een optie.

Let op: full-option analyse kan zeer uitputtend zijn. Vandaar kan u best even informeren welke screeningsformule het beste bij u past! Een volledige screening is niet voor elke golfer noodzakelijk.

Laat uw lichaam uw handicap niet bepalen!

Formule 1: TPI golfanalyse met thuisoefeningen

Deze formule start met een analyse van uw golfswing. Hierbij wordt uw golfswing m.b.v. videobeelden geanalyseerd vanuit voor- en zijaanzicht. U start dus met het slaan van enkele balletjes in een groot net, waarbij slow-motion videobeelden vanuit 2 standpunten worden gemaakt. Met behulp van gespecialiseerde analyse-software worden de 12 belangrijkste golfkarakteristieken beoordeeld en vervolgens samen besproken, zodat u begrijpt wat uw werkpunten zijn om uw golfswing nog efficiënter te maken.

Vervolgens worden 21 fysieke tests uitgevoerd, om te onderzoeken welke explosieve kracht-, mobiliteit- of stabiliteitsbeperkingen de mogelijke oorzaak kunnen zijn voor de gevonden swing-karakteristieken. Nadien overlopen we samen uitgebreid welke oefeningen u thuis kan doen om deze beperkingen te verbeteren. Dit omvat vooral oefeningen om de mobiliteit te verbeteren in de stijve gewrichten en de stabiliteit in de gewrichten die daarvoor compenseren. Ook worden een aantal drills aangeleerd om de juiste motorische patronen te automatiseren. Zodoende zal u merken dat u verder zal slaan en dat de swing veel soepeler zal aanvoelen.

20 van de 21 tests zijn officiële tests van TPI level 1 en fitness level 2, aangevuld met een force plate analyse. Deze laatste is een analyse van de verplaatsing van het zwaartepunt gedurende de golfswing met gebruik van speciale plaatsensoren onder de voeten die de druk meten op elk moment van de swing. Door de wetenschappelijke basis en de objectiviteit van de tests, is herevaluatie na een bepaalde trainingsperiode perfect mogelijk.

Voor deze formule zal u ongeveer twee uur moeten uittellen en het tarief hiervoor bedraagt € 120,00. 

Formule 2: Blessure preventie analyse

Dit omvat alle tests uit formule 1, aangevuld met 5 extra stabiliteitstests, een cardiovasculaire test (om uw geëstimeerde VO2max te bepalen), een expiratoire kracht test (ademhalingsspieren), bloeddruk meting en een uitgebreide lichaamsanalyse. Het doel hierbij is om uw ‘weak links’ te vinden en om deze vervolgens m.b.v. de juiste oefeningen aan te pakken. Door al deze parameters te testen weet u namelijk exact waar uw zwakke punten liggen en kan u zéér gericht gaan trainen. Tevens heeft u door deze objectieve metingen een mooi uitgangspunt om later te gaan herevalueren of u al dan niet progressie hebt geboekt.

De oefeningen die u meekrijgt zijn direct gericht op het aanpakken van uw zwakke punten uit de analyse. Het kan gaan om oefeningen naar explosieve kracht, stabiliteit, mobiliteit, cardiovasculaire fitheid, pulmonaire fitheid (ademspiertraining) of oefeningen gericht op vetverbranding. Ook worden er allerlei tips meegegeven naar zowel (sport-)voeding om zowel uw vetverbranding als spieropbouw te stimuleren, indien uw lichaam hier nood aan heeft. Ook hier worden enkele drills aangeleerd om de juiste motorische patronen van de golfswing te automatiseren.

De tests die gebruikt worden zijn enerzijds officiële TPI tests, aangevuld met extra wetenschappelijk onderbouwde tests. Door de wetenschappelijke basis en de objectiviteit van de tests, is herevaluatie na een bepaalde trainingsperiode perfect mogelijk.

Voor deze formule zal u zo’n twee tot drie uur moeten uittellen en het tarief hiervoor bedraagt € 150,00.

Formule 3: Absolute kracht tests

Hierbij worden 17 spiergroepen, die belangrijk zijn in de golfswing, getest met een handheld dynamometer. Elke spiergroep wordt bilateraal (zowel links als rechts) getest, waardoor u dus 34 metingen ondergaat. Voor de waargenomen spierzwaktes of asymmetrieën worden vervolgens thuisoefeningen meegegeven, zodat u perfect in staat bent om deze problematiek aan te pakken.

Voor deze formule zal u zo’n uur tot anderhalf uur moeten uittellen en het tarief hiervoor bedraagt € 75,00.

Formule 4: TPI level 1 screen

Hierbij worden 16 fysieke tests gedaan om de mobiliteit en stabiliteit van uw lichaam te beoordelen en te onderzoeken waar we deze eventueel kunnen verbeteren. Deze tests zijn officiële tests vanuit het Titleist Performance Institute en wetenschappelijk bestudeerd. Deze screen verschilt met die uit formule 1 in die zin, dat enkel TPI level 1 screen wordt uitgevoerd. Dus niet de swing analyse, explosieve kracht en force plate analyse. Wel worden er op basis van de resultaten uit de screen allerlei thuisoefeningen aangeleerd, zodoende dat u thuis uw mobiliteit en stabiliteit terug naar de norm kan brengen.

Voor deze formule moet u zo’n uur tot anderhalf uur uittellen en het tarief hiervoor bedraagt € 75,00.

Formule 5: Full-option analyse

Dit omvat een combinatie van alle bovenstaande formules. Ik raad echter aan om deze analyse enkel uit te voeren indien u in een behoorlijk goede fysieke conditie verkeert. Dit omdat er zéér veel tests worden uitgevoerd en dit voor uitputting kan zorgen. Water en druivensuiker zullen ter uwer beschikking worden gesteld. Deze formule garandeert dus een uiterst uitgebreide screen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Voor deze formule zal u ongeveer drie uur moeten uittellen en het tarief hiervoor bedraagt € 180,00.

Herevaluatie na een bepaalde trainingsperiode

Indien u zichzelf wil laten opvolgen om te kijken of uw trainingen het gewenste effect hebben bereikt, kan u ervoor kiezen om uzelf te laten hertesten. Enkel de tests waarop u in eerste instantie faalde zullen herhaald worden. Vervolgens zullen uw oefeningen aangepast worden aan deze nieuwe situatie. U kan echter ook kiezen om terug een volledige screening te laten uitvoeren. Indien uw laatste screening meer dan 6 maanden geleden was, wordt aangeraden om opnieuw een volledig screeningsprotocol uit te voeren i.p.v. een follow-up screening. De oefeningen die u hier aanleert kunnen nieuwe oefeningen zijn of een aanpassing van de reeds gekende oefeningen.

De prijzen hiervoor variëren afhankelijk van welk screeningsprotocol we gaan herevalueren:

  • Herevaluatie na een formule 1 screen: € 75,00
  • Herevaluatie na een formule 2 screen: € 90,00
  • Herevaluatie na een formule 3 screen: € 50,00
  • Herevaluatie na een formule 4 screen: € 50,00
  • Herevaluatie na een formule 5 screen: € 120,00

De tijd die u voor een herevaluatie moet uittellen is zeer afhankelijk van het resultaat van uw eerste screen. Globaal wordt geschat dat de herevaluatie ongeveer 65% van de tijd van de originele screen bedraagt.

Al deze bevindingen worden, mits uw toestemming, met uw PGA professional gedeeld, om samen tot de beste resultaten te komen. Deze laatste blijft de architect van uw golfswing!

Golf osteopathie

Mathias is momenteel bezig aan het laatste jaar van zijn masteropleiding osteopathie. De aangeleerde technieken worden reeds toegepast binnen zijn behandelingen. Gezien zijn talrijke bijscholingen zal je bij hem niet enkel voor de klassieke osteopathie, maar ook voor gespecialiseerde golf gerelateerde osteopathie terecht kunnen. Deze osteopathische behandelingen kunnen zowel preventief als curatief toegepast worden voor golfers van alle niveau’s. Osteopathie is een holistische benaderingswijze, waarbij bewegingsapparaat, organen en andere weefsels in het lichaam manueel worden onderzocht en behandeld. De samenwerking van al deze systemen wordt in kaart gebracht om de oorzaak te kunnen behandelen, i.p.v. de symptomen. Dit wordt voornamelijk gedaan door manuele technieken en gericht advies. Ook oefeningen kunnen meegegeven worden om zowel uw lichaam als golfswing naar een hoger niveau te tillen.

Golf revalidatie

Mathias combineert zijn kennis vanuit zijn sportkinesitherapie (sportfysiotherapie) met zijn kennis vanuit de Titleist Performance Institute (TPI) om golfers op een zo kort mogelijke tijd terug fit te krijgen na het doormaken van een blessure. Door gerichte manuele technieken en oefeningen, eventueel gecombineerd met elektrische apparatuur, tracht hij uw fysieke beperkingen zo snel mogelijk te verbeteren. De focus ligt hierbij op een geïndividualiseerde aanpak, gezien elk lichaam anders is.

De prijs van een behandeling varieert niet met die van een klassiek kinesitherapeutisch consult en kan elders op deze website terugvinden.