Tennis screening

Tennis is een sport die helaas maar al te vaak gepaard gaat met blessures. Door op zoek te gaan naar de ‘weak links’ binnen uw fysieke gestel, kan u uw blessurerisico drastisch verlagen. Gezien tennis een non-contact sport is, moet u de oorzaak van uw blessures vaak bij intrinsieke factoren gaan zoeken. Dit wil zeggen dat het veelal veroorzaakt wordt door een verstoring van uw mobiliteit, stabiliteit, spierkracht of coördinatie tussen de verschillende spieren en andere lichaamsreceptoren. Door uw zwakke punten op te sporen en te trainen, zal u zien dat u minder snel blessures zal oplopen. Hierbij kan u ook het voordeel ervaren dat u beter zal spelen, doordat u uw lichaam ten volle kan benutten. Wij kunnen niet alle blessures voorkomen, maar we kunnen uw risico hierop wel verminderen.

Hieronder vindt u onze standaard screening, die eventueel uitgebreid kan worden met dynamometer kracht metingen. De dynamometer kracht metingen kunnen ook als losstaande screening uitgevoerd worden.

Standaard screening voor tennissers

Er wordt gestart met een lichaamsanalyse, bloeddruk meting, expiratoire kracht testing (ademhalingsspieren) en een cardiopulmonaire testing (om uw geëstimeerde VO2max te bepalen). Vervolgens worden 25 tests uitgevoerd om uw mobiliteit, stabiliteit, evenwicht en explosieve kracht te testen. Daarna worden ook nog manuele krachttests gedaan om te testen op links-rechts verschillen en spierzwaktes. Tenslotte worden er oefeningen aangeleerd om uw zwakke punten te kunnen trainen. Alle oefeningen worden in videovorm meegegeven, zodat u deze thuis altijd opnieuw kan bekijken. De objectieve metingen bieden een mooi uitgangspunt om later te gaan herevalueren.

Voor deze screening moet u ongeveer 2 uur uittellen en de prijs bedraagt € 120,00.

Optioneel: Dynamometer kracht metingen

Hierbij worden 17 spiergroepen, die belangrijk zijn in tennis, getest met een handheld dynamometer. Elke spiergroep wordt bilateraal (zowel links als rechts) getest, waardoor u dus 34 metingen ondergaat. Voor de waargenomen spierzwaktes of asymmetrieën worden vervolgens thuisoefeningen meegegeven, zodat u perfect in staat bent om deze problematiek aan te pakken. Het zijn hier opnieuw objectieve metingen, wat maakt dat zij perfect te herevalueren zijn.

Voor deze formule zal u zo’n uur moeten uittellen en het tarief hiervoor bedraagt € 75,00.

Herevaluatie na een bepaalde trainingsperiode

Indien u zichzelf wil laten opvolgen om te kijken of uw trainingen het gewenste effect hebben bereikt, kan u ervoor kiezen om uzelf te laten hertesten. Enkel de tests waarop u in eerste instantie faalde zullen herhaald worden. Vervolgens zullen uw oefeningen aangepast worden aan deze nieuwe situatie. U kan echter ook kiezen om terug een volledige screening te laten uitvoeren. Indien uw laatste screening meer dan 6 maanden geleden was, wordt aangeraden om opnieuw een volledig screeningsprotocol uit te voeren i.p.v. een follow-up screening. De oefeningen die u hier aanleert kunnen nieuwe oefeningen zijn of een aanpassing van de reeds gekende oefeningen.

De prijzen hiervoor variëren afhankelijk van welk screeningsprotocol we gaan herevalueren:

  • Herevaluatie na een standaard tennis screen: € 75,00
  • Herevaluatie van de dynamometer metingen: € 40,00

De tijd die u voor een herevaluatie moet uittellen is echter zeer afhankelijk van het resultaat van uw eerste screening. Globaal wordt geschat dat de herevaluatie ongeveer 65% van de tijd van de originele screening bedraagt.

Tennis osteopathie

Mathias is momenteel bezig aan het laatste jaar van zijn masteropleiding osteopathie. De aangeleerde technieken worden reeds toegepast binnen zijn behandelingen. Gezien zijn talrijke bijscholingen zal je bij hem niet enkel voor de klassieke osteopathie, maar ook voor gespecialiseerde tennis gerelateerde osteopathie terecht kunnen. Deze osteopathische behandelingen kunnen zowel preventief als curatief toegepast worden voor tennissers van alle niveau’s. Osteopathie is een holistische benaderingswijze, waarbij bewegingsapparaat, organen en andere weefsels in het lichaam manueel worden onderzocht en behandeld. De samenwerking van al deze systemen wordt in kaart gebracht om de oorzaak te kunnen behandelen, i.p.v. de symptomen. Dit wordt voornamelijk gedaan door manuele technieken en gericht advies. Ook oefeningen kunnen meegegeven worden om zowel uw lichaam als golfswing naar een hoger niveau te tillen.

Tennis revalidatie

Om een tennisser, van amateur tot prof, ideaal te kunnen revalideren is een goede kennis nodig van zowel de anatomie, fysiologie en de specifieke belasting van de tennissport. Een aantal van onze therapeuten volgden de afstudeerrichting sportkinesitherapie en zijn van daaruit in staat om uw revalidatie tot een hoger niveau te tillen. Een goede kennis van de specifieke sport is echter cruciaal om deze atleet te laten trainen aan het maximale van zijn capaciteiten tijdens elke fase van de revalidatie. Door gerichte manuele technieken en oefeningen, eventueel gecombineerd met elektrische apparatuur, trachten wij uw fysieke beperkingen zo snel mogelijk te verbeteren. De focus ligt hierbij op een geïndividualiseerde aanpak, gezien elk lichaam anders is.

De prijs van een behandeling varieert niet met die van een klassiek kinesitherapeutisch consult en kan elders op deze website terugvinden.