Tennis is een sport die helaas maar al te vaak gepaard gaat met blessures. Door op zoek te gaan naar de ‘weak links’ binnen uw fysieke gestel, kan u uw blessurerisico drastisch verlagen. Gezien tennis een non-contact sport is, moet u de oorzaak van uw blessures vaak bij intrinsieke factoren gaan zoeken. Dit wil zeggen dat het veelal veroorzaakt wordt door een verstoring van uw mobiliteit, stabiliteit, spierkracht of coördinatie tussen de verschillende spieren en andere lichaamsreceptoren. Door uw zwakke punten op te sporen en te trainen, zal u zien dat u minder snel blessures zal oplopen. Hierbij kan u ook het voordeel ervaren dat u beter zal spelen, doordat u uw lichaam ten volle kan benutten. Wij kunnen niet alle blessures voorkomen, maar we kunnen uw risico hierop wel verminderen.

Hieronder vindt u een aantal screening-formules naar blessure preventie bij tennisspelers.

Formule 1: Screening naar mobiliteit, stabiliteit, evenwicht en explosieve kracht

Hierbij worden 20 tests uitgevoerd om uw mobiliteit, stabiliteit, evenwicht en explosieve kracht te testen. Vervolgens worden er oefeningen aangeleerd om uw zwakke punten te kunnen trainen. Alle oefeningen worden in videovorm meegegeven, zodat u deze thuis altijd opnieuw kan bekijken. De objectieve metingen bieden een mooi uitgangspunt om later te gaan herevalueren.

Voor deze screening moet u een ruim uur uittellen en de prijs bedraagt € 75,00.

Formule 2: Functionele screen

Hierbij worden alle tests uit formule 1 uitgevoerd, aangevuld met 5 extra stabiliteitstests, een cardiovasculaire test (om uw geëstimeerde VO2max te bepaalden), een expiratoire kracht test (ademhalingsspieren), bloeddruk meting en een lichaamsanalyse. Het doel hierbij is om uw ‘weak links’ te vinden, en om deze vervolgens met de juiste oefeningen aan te pakken. Door al deze parameters te testen weet u namelijk exact waar uw zwakke punten liggen en kan u zéér gericht gaan trainen. Tevens heeft u door deze objectieve metingen een mooi uitgangspunt om later te gaan herevalueren of u al dan niet progressie heeft geboekt.

Alle oefeningen worden in videovorm meegegeven, zodat u deze thuis altijd opnieuw kan bekijken.

Voor deze screening moet u ruim anderhalf uur uittellen en de prijs bedraagt € 110,00.

Formule 3: Absolute kracht tests

Hierbij worden 17 spiergroepen, die belangrijk zijn in tennis, getest met een handheld dynamometer. Elke spiergroep wordt bilateraal (zowel links als rechts) getest, waardoor u dus 34 metingen ondergaat. Voor de waargenomen spierzwaktes of asymmetrieën worden vervolgens thuisoefeningen meegegeven, zodat u perfect in staat bent om deze problematiek aan te pakken. Het zijn hier opnieuw objectieve metingen, wat maakt dat zij perfect te herevalueren zijn.

Voor deze formule zal u zo’n uur moeten uittellen en het tarief hiervoor bedraagt € 75,00.

Formule 4: Full-option analyse

Dit omvat een combinatie van alle bovenstaande formules. Ik raad echter aan om deze analyse enkel uit te voeren indien u in een behoorlijk goede fysieke conditie verkeert. Dit omdat er zéér veel tests worden uitgevoerd en dit voor uitputting kan zorgen. Water en druivensuiker staan steeds ter uwer beschikking.

Voor deze formule zal u 2 tot 2,5 uur moeten uittellen en het tarief hiervoor bedraagt € 175,00.

Herevaluatie na een bepaalde trainingsperiode

Indien u zichzelf wil laten opvolgen om te kijken of uw trainingen het gewenste effect hebben bereikt, kan u ervoor kiezen om uzelf te laten hertesten. Enkel de tests waarop u in eerste instantie faalde zullen herhaald worden. Vervolgens zullen uw oefeningen aangepast worden aan deze nieuwe situatie. U kan echter ook kiezen om terug een volledige screening te laten uitvoeren. Indien uw laatste screening meer dan 6 maanden geleden was, wordt aangeraden om opnieuw een volledig screeningsprotocol uit te voeren i.p.v. een follow-up screening. De oefeningen die u hier aanleert kunnen nieuwe oefeningen zijn of een aanpassing van de reeds gekende oefeningen.

De prijzen hiervoor variëren afhankelijk van welk screeningsprotocol we gaan herevalueren:

  • Herevaluatie na een formule 1 screen: € 50,00
  • Herevaluatie na een formule 2 screen: € 65,00
  • Herevaluatie na een formule 3 screen: € 40,00
  • Herevaluatie na een formule 4 screen: € 90,00

De tijd die u voor een herevaluatie moet uittellen is echter zeer afhankelijk van het resultaat van uw eerste screening. Globaal wordt geschat dat de herevaluatie ongeveer 65% van de tijd van de originele screening bedraagt.